an abandoned memorial to Slovak National Uprising – SNP (Slovenské národné povstanie)

an abandoned memorial to Slovak National Uprising - SNP (Slovenské národné povstanie)

an abandoned memorial to Slovak National Uprising – SNP (Slovenské národné povstanie)